top of page

הצהרת נגישות

 אנו במכון ד"ר פלואנסי שואפים לספק חווית שימוש מרבית באתר לכלל הציבור לרבות ציבור בעלי המוגבלויות, השקענו מאמצים במטרה לאפשר, להקל ולייעל את השימוש באתר בדגש  על צרכי ציבור זה
במידה ונתקלתם בבעיית נגישות, אנא דווחו לנו ונפעל על מנת לתקן ולשפר.

נגישות האתר

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י הנחיות נגישות לתוכן באינטרנט WCAG2.0 ברמת AA מאת ארגון W3C

(Web Content Accessibility Guidelines

- העומד בסטנדרטים הגלובליים הגבוהים ביותר).
במסגרת זו נבדק ותוקן באמצעות כלי הנגישות הייעודי של וויקס.

האתר תומך בכל הדפדפנים הפופולריים כגון: Internet Explorer 10 ומעלה , Google Chrome, Mozila Firefox.

האתר מותאם לגלישה מנייד.

על מנת לעמוד בדרישות תקן הנגישות, בוצעו ההתאמות הבאות

הגדרת שפת האתר - האתר מעובד באופן אוטומטי ע"י הדפדפנים לשפה הנכונה כדי שקוראי המסך יוכלו להבין את התוכן.

אפשרות ל״מעקף בלוקים״ והגעה מקוצרת לתוכן מרכזי.

סדר DOM  - מאפשר ניווט באתר בשימוש מקלדת וקוראי מסך.

תכונות ARIA - תכונות aria מובנות המספקות חוויית משתמש נגישה ומועשרת.

תוויות עבור כותרות - המאפשרים לגולשים המשתמשים בקוראי מסך להבין את היררכיית האתר.

שתי אפשרויות לניווט באתר - תפריט וחיפוש.

Alt טקסט- תיאורים טקסטואליים של תמונות ואלמנטים גרפיים המסייעים למשתמשים לקויי ראייה.

שמירה על ניגודיות בין טקסט לרקע על פי התקן המבוקש, אפשרות לצפיה באתר בגווני שחור לבן.​

פונקציונליות מלאה של גלישה באמצעות המקלדת - קביעת ניווט והפעלה עם מקלדת בלבד עפ"י המלצות הארגון הבינלאומי (W3C)

כל הפעולות באתר ניתנות לביצוע באמצעות המקלדת:

העברה לקישור הבא בדף TAB

הפעלת קישור ENTER

חזרה לקישור קודם TAB + SHIFT

הגדלת הגופן יש ללחוץ על המקשים ctrl +

הקטנת הגופן יש ללחוץ על המקשים ctrl –

הסדרי נגישות במקום

כתובת: הרטום 19, ירושלים

חניות נכים – כן

שירותי נכים – כן

שילוט הכוונה - כן

מעלית - כן

פרטי אחראי נגישות

נתקלתם בבעיה? ספרו לנו!

אנו ממשיכים להשקיע מאמצים רבים בהנגשת האתר. למרות זאת, יתכן וחלקים מסוימים באתר יתגלו כלא נגישים.
אם גיליתם תקלה, או אם תרצו להעיר או לשאול שאלות נשמח לשמוע מכם:
שם: נתנאל הריס
דוא"ל: Netanel@drfluency.com

טלפון: 026260222  
אנא ציינו את שמכם וקישור לתוכן באתר, ונפעל על מנת לתקן ולשפר.

הצהרת הנגישות עודכנה לאחרונה בתאריך – 15/10/2023


 

 

Accessibility statement

 

DR. FLUENCY strives to provide a maximum user experience on the website for the general public, including the disabled, we have invested efforts in order to enable, facilitate and optimize the use of the website with an emphasis on the needs of this public.

If you encounter an accessibility problem, please report it to us and we will work to fix and improve it.

 

Website accessibility

This website meets the requirements of the Equal Rights for Persons with Disabilities (Service Accessibility Adjustments), 2013.

The accessibility adjustments were made according to WCAG2.0 level AA accessibility guidelines for Internet content by the W3C organization

(Web Content Accessibility Guidelines - which meets the highest global standards).

In this framework, it was tested and corrected using Wix's dedicated accessibility tool.

 

The site supports all popular browsers such as: Internet Explorer 10 and above, Google Chrome, Mozilla Firefox.

The site is optimized for mobile browsing.

 

In order to meet the requirements of the accessibility standard, the following adjustments were made:

 • Setting the language of the site - the site is automatically processed by the browsers into the correct language so that the screen readers can understand the content.

 • Option to "bypass blocks" and abbreviated access to central content.

 • DOM order - enables site navigation using a keyboard and screen readers.

 • ARIA Features - built-in aria features that provide an accessible and enriched user experience.

 • Labels for titles - which allow surfers using screen readers to understand the hierarchy of the site.

 • Two options for navigating the site - menu and search.

 • Alt text - textual descriptions of images and graphic elements that help visually impaired users.

 • Maintaining contrast between text and background according to the requested standard, possibility of viewing the site in black and white tones.

 • Full functionality of browsing using the keyboard - determining navigation and operation with a keyboard only according to the recommendations of the international organization (W3C)

 • All actions on the site can be performed using the keyboard:

 • Transfer to the next link on the TAB page

 • Link activation - ENTER

 • Return to previous link - TAB + SHIFT

 • To increase the font, press the ctrl + keys

 • To decrease the font, press the ctrl – keys

 

Physical location Accessibility

 

• Address: Hartom 19, Jerusalem

• Disabled parking - yes

• Disabled services - yes

• Directional signage - yes

• Elevator - yes

 

Accessibility responsible details

In case you face any issues please don’t hesitate to contact us

We continue to invest a lot of effort in making the site accessible. Despite this, it is possible that certain parts of the site will be found to be inaccessible.

If you discovered a problem, or if you would like to comment or ask questions, we would be happy to hear from you:

Name: Netanel Harris

Email: Netanel@drfluency.com

Phone: 026260222

Please state your name and a link to the content on the site, and we will work to correct and improve it.

 

 

This accessibility statement was last updated on – 15 October 2023

bottom of page