top of page
politician-speaking-during-election-camp

גמגום אצל מבוגרים

בתהליך רכישת השפה אצל ילדים בגילאי שנה וחצי עד חמש, ניתן לזהות הפרעות דיבור אבל אלה אמורות לחלוף עד התחלפות שיני החלב. כאשר הילד ממשיך לגמגם אחרי גיל זה, מדובר כנראה בגמגום כרוני המצריך טיפול מקצועי אצל מי שהוסמך לכך.
במשך שנים רבות נערכו מחקרים על גמגום אצל מבוגרים, להם היו שותפים גם אנשים שסובלים מגמגום. בסריקות מוח נוירולוגית של מבוגרים הסובלים מגמגום וכאלה שאינם, שנערכו כחלק מהמחקרים, התגלו מספר משתנים האופיינים דווקא לאנשים מגמגמים:
•    בעת גמגום, קיימת פעילות מוגברת באונה הימנית של המוח לעומת האונה השמאלית, המאיצה פעילותה כאשר מתווסף לגמגום רגש.
•    אצל מבוגרים שאינם מגמגמים בעת דיבור, יש פעילות יתר באונה השמאלית.
•    הייתה חשיבה שאולי השימוש המוגבר בעת דיבור אצל מגמגמים באונה הימנית, נובעת מפגמים באזור הדיבור באונה השמאלית.
•    אפשרות נוספת שעלתה היא כי פעילות היתר באונה הימנית, נובעת מהרגשות הפעילים של המגמגם ולא דווקא מהגמגום.
•    מגמגמים מבוגרים אינם יכולים להרגיש את השרירים המפעילים את הדיבור בזמן מאמץ דיבור ולכן אין להם יכולת להשוות אם הם מפעילים אותם נכון.
•    נעשה מחקר שהתמקד באזור האנטומי במוח שאחראי על השמע. מהמסקנות עלה כי אצל מגמגמים אזור זה גדול יותר באונה הימנית מאשר בשמאלית (כמו אצל רוב בני האדם).
•    אצל מבוגרים מגמגמים, התגלתה פעילות יתר של האזור האחראי על בקרת הפעילות המוטורית של הדיבור כלומר (מיתרי קול, נשימה, לשון, שפתיים, לסת).
•    במחקרי הדמיה שונים שנעשו על מבוגרים שסובלים מגמגום עלה כי הודגמה זרימת דם מופחתת לאזורים שונים במוח, וישנה סבירות כי גם היא תורמת לגמגום.
•    נמצא כי אצל בני אדם לא מגמגמים בעת בקשה לביצוע פעולה מסוימת, עלה אצלם המתח ונוצרה 4% הפרעת דיבור.
•    תחת מתח אצל מגמגמים, נתגלו פי 9 הפרעות דיבור.
•    יש דפוס מעגלי של גמגום. הפרעה בהברה הראשונה של המילה הראשונה, דיבור ברצף, הדיבור נקטע בגמגום נוסף וחוזר חלילה.

ההיבט הרגשי בשיטת עיצוב הדיבור של ד”ר פלואנסי!

ידוע כי התגברות על בעיות, דורשת פעמים רבות מבני האדם החווים קושי מסוים, את היכולת לשים את הקשיים מאחוריהם ולפתוח דף חדש במיוחד כאשר מטפלים מבעיית גמגום אצל מבוגרים.
בעיקר נכון הדבר כאשר מדובר בהפרעת דיבור. כאשר האדם הסובל מבעיית גמגום יודע ומבין שיש לו קושי בדיבור, עובדה זו לכשעצמה מפעילה עליו לחץ ויוצרת אצלו מתח, כל פעם מחדש, כאשר הוא פותח את הפה. זוהי תופעה רגילה ולא רק בדיבור, אדם הסובל מכל מגבלה שהיא ומודע לה, יתקשה לעיתים להתגבר עליה רק משום הידיעה כי היא קיימת. כאשר מדובר בשטף דיבור, היכולת להתגבר על “הטראומה” שנוצרה היא לדעתנו במכון ד”ר פלואנסי היא התנאי הראשון של המגמגם להתגבר על הגמגום.
יחד עם הטאבלט של ד"ר פלואנסי שפותח עבור התרגול של האדם המגמגם, מתקיימת סדרת שיעורי הגייה, נשימה והרפיה המעניקים לאדם הזדמנות ללמוד לדבר מחדש ובעיקר אחרת. כאשר הדיבור נלמד אחרת, ניתן לשים בצד את החוויות הקשות וטראומות הדיבור ולהתחיל באמת לדבר מחדש בלי לגמגם. עם שיטת טיפול בגמגום המוכחת מדעית, תוך שימת דגש על ההיבטים הרגשיים הנובעים מהקושי בדיבור וההתמודדות איתם, נלמד להתגבר על הגמגום.
בשיטת הטיפול הייחודית של ד"ר פלואנסי אנחנו לא רק לומדים לדבר מחדש וכיצד לדבר בשטף אלא גם איך להתמודד עם הקושי והפחד מהדיבור ולהתרגל לדבר בכל מצב יומיומי ללא חשש ובשטף!!!.

אז איך מתגברים על הגמגום?

ע"מ להתגבר על הגמגום יש לעבור תהליך שיקומי למערכת הדיבור אשר ילמד אותנו בחזרה איך לשלוט במערכת ואיך לא לתת לגמגום להכתיב לנו את אופן הפקת הדיבור, מה אני אומר ואת החיים שלנו בכלל.

תוכלו לשמוע יותר בהרחבה על הנושא בהרצאה המרתקת שאנו מעבירים במסגרת בדיקת ההתאמה.

bottom of page