top of page

הרצאות

הרצאות

הרצאות
בני רביד נשיא הכבוד של אמב״י בדברי ברכה לבוגרי הטיפול

בני רביד נשיא הכבוד של אמב״י בדברי ברכה לבוגרי הטיפול

03:49
Play Video
עודד הרוש מראיין את אבריימי פאוסט בוגר הטיפול

עודד הרוש מראיין את אבריימי פאוסט בוגר הטיפול

06:11
Play Video
עודד הרוש מראיין את יוסי מדריך בכיר שהיה מטופל במכון

עודד הרוש מראיין את יוסי מדריך בכיר שהיה מטופל במכון

12:07
Play Video
עודד הרוש מערוץ הדברות מראיין את מנכ״ל המכון

עודד הרוש מערוץ הדברות מראיין את מנכ״ל המכון

12:46
Play Video
bottom of page